May 27th, 2015

Лазорівка

©ББС. Северодонецк на проводе.

© ББС - баба бабі сказала:

Звонила я сегодня в Северодонецк.

Человек с которым я говорила, патриот Украины до мозга костей, работает на предприятии, на котором работает много людей из оккупированной территории Луганской области.

Collapse )

https://olga-den-f.dreamwidth.org/7572.html
promo olga_den_f march 19, 2016 17:35 13
Buy for 200 tokens
​* ( Розповідь жінки буде написана мовою - оригіналом, тобто суржиком Луганської області. ) Мені треба було проконсультуватися у лікаря, і дали мені направлення у обласну лікарню. Я підійшла до кабінету в якому йшов прийом. Біля кабінету сиділи на стільцях і стояли люди, я зайняла чергу. Раптом…
Лазорівка

Люди мають знати правду.

В романі-дослідженні В. Білінського (Країна Моксель або Московія
// Київ: Видавництво ім. Олени Теліги, 2008, 2009, в трьох книгах)
повідомляються факти, взяті з історичних джерел (переважно
російських), що свідчать про докорінне перекручення історії
Російської імперії, направлене на створення історичної міфології
про те, що Московія і Київська Русь мають спільні історичні
корені, що Московія має «спадкові права» на Київську Русь.

Цією жалюгідною брехнею дотепер користується російська історіографія і державні
діячі Росії,але дослідження свідчать ро те що :

– В час існування держави Київської Русі про Московську державу не було ні
згадки. Відомо, що Московське князівство, як улус Золотої Орди, засноване
ханом Менгу-Тімуром тільки в 1277 році. До цього часу Київська Русь уже
існувала більше 300 років;

– Немає ніяких фактів про зв’язок Київської Русі з фінським етносом землі
«Моксель» і пізніше Московським князівством з князівствами земель Київської Русі
до XVI ст. В той час, як у 988 році відбулося хрещення держави Київської Русі,
фінські племена землі «Моксель» перебували в напівдикому стані.

Як можна говорити про якогось «старшого брата», коли цей «старший брат»
появився на світ декілька століть пізніше ніж русичі-українці. Він не має жодного
морального права називати себе «старшим братом», диктувати людству правила
існування, насаджувати свою культуру, мову, світосприймання. Відомо, що до
кінця XV ст. не існувало російської держави, не було старшого брата «великороса»
і російського народу, а була Суздальська земля – земля Моксель, а пізніше
Московське князівство, що входило в склад Золотої Орди – держави Чинґізидів.
З кінця XIII до початку XVIII ст. народ цієї землі називали московитами.
Московські історики замовчують питання про своє національне походження.

Ярослав ДАШКЕВИЧ, доктор історичних наук
Лазорівка

Країна МОКСЕЛЬ - мати Московії .

У IX–XII ст. великий край від Тули, Рязані й теперішньої
Московської області, меря, весь, мокша, чудь, мордва, марі та
інші – все це народ «моксель». Ці племена стали згодом основою
народу, що прозвав себе «великоросами».

У 1137 р. на ці землі прийшов молодший син київського князя
Мономаха – Юрій Довгорукий, який залишився без княжого стола у Київському
князівстві. Юрій Довгорукий започаткував князювання Рюриковичів на землях
«Моксель», очоливши Суздальське князівство. В нього від жінки місцевого племені
народився син Андрій, якого назвали «Боголюбським». Народжений і вихований в
лісовій глухомані в середовищі напівдиких фінських племен, князь Андрій розірвав
усі зв’язки з батьківською дружиною і зі старими київськими звичаями.

У 1169 р. Андрій Боголюбський захопив і зруйнував Київ: прийшов варвар, що не
відчував ніякого родинного зв’язку з слов’янською святинею – Києвом.

За короткий час (50–80 років) на кожне фінське поселення був посаджений князь із
Рюриковичів, уроженець від мами мерянки, муромчанки, мокшанки... Так з’явилися
на землі «Моксель» князівства: Володимирське, Рязанське, Тверське та інші. В цей
час на землі «Моксель» починають проникати окремі місіонери з розповсюдження
християнства. Про масове «перетікання» слов’ян із Придніпров’я на землі
«Моксель», як це стверджують московські історики, не може йти ніякої мови. Для
чого слов’янам із плодючих земель Придніпров’я іти через непроходимі хащі і
болота тисячі кілометрів в невідому напівдику глуш?

На базі християнства на землі «Моксель» починає формуватися мова, яка з часом
стала російською. До XII ст. на землях «Моксель» проживали тільки фінські племена.
Це підтверджують археологічні розкопки О. С. Уварова (Меряни та їхній побут за
курганними розкопками 1872 р. – 215 с.). Із 7729 розкопаних курганів не виявлено
жодного слов’янського поховання.

Антропологічні дослідження А. П. Богданова і Ф. К. Вовка, що проводили вивчення
людських черепів, підтверджують відмінні особливості фінського і слов’янського
етносів.

Ярослав ДАШКЕВИЧ, доктор історичних наук